KONTAKT


Odvojenim sakupljanjem otpada i recikliranjem štedimo prirodne resurse, smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima i štitimo okoliš. Javite nam se još danas putem kontakt obrasca ili na dolje navedene kontakte...


Certus servisi d.o.o.

SJEDIŠTE:
HR-10090 Zagreb, Japetićka 17

POSLOVNA JEDINICA 01:

HR-10090 Zagreb, ILICA 412a
info@certus-servisi.hr
prodaja@certus-servisi.hr

BESPLATNI INFO TELEFON: 0800 9980