usluge_1

USLUGE


Spremnici za selektivno odvajanje otpada, sigurnosni spremnici i sigurnosno uništavanje povjerljive dokumentacije i otpisane arhivske građe.


PEHD spremnici za selektivno odvajanje otpada (papir i karton)

 • namjenjeno stambenim zgradama, školama, dječjim vrtićima itd.
 • postavljanje i dovoz prema potrebi

Kartonski spremnici za odvajanje papira i kartona

 • postavljanje, odvoz i dovoz prema potrebi naručitelja
 • prateći list za otpad (dokument o zbrinjavanju otpada)

Sigurnosni spremnici za povjerljivu dokumentaciju

 • sigurnosni spremnik zaštičen od neovlaštenog pristupa
 • uništavanje prema potrebi naručitelja
 • dovoz i odvoz spremnika
 • prateći list za otpad (dokument o zbrinjavanju otpada)

Odvoz i zbrinjavanje glomaznog (krupnog) otpada

 • odvozimo i zbrinjavamo sve vrste krupnog otpada
 • prateći list za otpad (dokument o zbrinjavanju otpada)

PEHD spremnici za odvajanje optada (najam i prodaja)

 • 60L
 • 80L
 • 120L
 • 240L
 • 340L
 • 1100L

Sigurnosno uništavanje povjerljive dokumentacije i otpisane arhivske građe

 • stručno savjetovanje veznao za dobivanje dozvole Državnog arhiva za uništenje gadiva
 • verificirani zapisnik gradiva koje se uništava
 • uništenje metodom rezanja cross-cut (sigurnosni nivo 4)
 • potvrda o povjerljivom uništavanju koja je usklađena sa važećom zakonskom regulativom
 • baliranje i recikliranje nastalog otpada nakon uništavanja
 • prateći list za otpad (dokument o zbrinjavanju otpada)